Om AdwiseHR

Efter lång erfarenhet som rekryterare och rådgivare inom rekrytering och karriärcoachning valde Ann-Charlotte Bjurbäck att starta AdwiseHR. Ann-Charlotte har gedigen kunskap kring rekrytering och karriärcoachning samt en personlighet som präglas av en genuin vilja att hjälpa organisationer och människor. AdwiseHR arbetar under ledorden; professionellt, medmänskligt och autentiskt.

Ann-Charlotte är utbildad personalvetare och har en magisterexamen med inriktningen arbetsvetenskap och arbetsrätt. Hennes yrkesliv har präglats av kundkontakter och hon drivs av viljan att behålla goda samarbeten med såväl företag, kandidater och samarbetspartners. Ann-Charlotte har erfarenhet av att ge rådgivning till små och medelstora företag kring personal och organisationsfrågor. I övrigt har Ann-Charlotte en mycket god kunskap kring arbetsmarknaden i Göteborg samt yrkeskategorier inom alla branscher.

För mer information kika gärna in på
Ann-Charlotte LinkedIn-profil. ↗

Foto: Pierre Tobiasson

Foto: Pierre Tobiasson