Välkommen till AdwiseHR

En HR-Byrå

för tillväxtbolag

AdwiseHR riktar sig främst till små och medelstora tillväxtbolag som inte har en HR-funktion. Vi gör anpassade lösningar utifrån Ert behov i både operativa och strategiska HR-frågor. Det kan exempelvis vara VD- och chefsstöd i arbetsmiljöfrågor, organisationsfrågor, kompetensförsörjning och genomförande av rekrytering, personalärenden eller arbetsrättsfrågor.

Vår vision är att vara den självklara och personliga HR-partnern för tillväxtbolag, där vi drivs av viljan att få företag och individer att växa!

Ikon HR abonnemang

HR-abonnemang

Behöver ni en HR-affärspartner? Vi ger löpande stöd till företagsledning ur både ett strategiskt och operativt perspektiv på abonnemang

Ikon konsult

hr-Konsult

Behöver ni rådgivning och stöttning i enskilda ärenden, men inget löpande behov? Vi finns här för att hjälpa er utifrån ert behov.

Ikon HR abonnemang

Rekrytering

Behöver ni hjälp att hitta er nya stjärna? Vi genomför hela eller delar av rekryteringsprocesser. Vi ger även stöd i ert strategiska kompetensförsörjningsarbete.

Våra referenser

Ett urval av våra återkommande och nöjda kunder.

AdwiseHR referens hällingsjö hus
AdwiseHR referens LUE-engineering
AdwiseHR referens campreq
AdwiseHR referens Biotech
AdwiseHR referens Rima

Vad kan AdwiseHR hjälpa till med?

Vi på AdwiseHR är vana vid att få frågor högt och lågt inom både företagande, organisation och specifika personalfrågor. Om vi inte skulle ha svaren finns det alltid någon i vårt nätverk som kan hjälpa er, vi har ett nära samarbete med andra konsulter inom företagsledning och företagsrådgivning, så att du som kund kan få den hjälp du behöver.

Frågor vi ställer till våra potentiella kunder är exempelvis följande: är ni osäkra på personalområdet och behöver en HR-samarbetspartner? Behöver ni rådgivning i någon arbetsrättslig fråga? Står ni inför en förändringsprocess och vill få ett HR-perspektiv innan beslut fattas? Är ni i en tillväxtfas och behöver rekrytera? Behöver ni hjälp med interna HR-processer såsom lön, introduktion och arbetsmiljöarbete? Vill ni arbeta med att förbättra er arbetsmiljö? Behöver ni stöd för hur ni ska kommunicera med personalen? Har ni koll på om ni uppfyller arbetsmiljölagen utifrån storlek och inriktning på er verksamhet?

Oavsett varför ni behöver hjälp och med vad så finns vi här för att ge er stöd och rådgivning. AdwiseHR genomsyras av ett genuint intresse för företag och människor. Ni kan därför vara försäkrade om att arbetet utförs på ett professionellt, medmänskligt och autentiskt sätt.

Våra tjänster

HR-abonnemang

AdwiseHR har flera års erfarenhet av rådgivning till företag inom flertalet branscher. Våra kunder är vanligtvis små och medelstora företag med tillväxtpotential. Om ni har ett löpande behov av stöd i HR-frågor, men att behovet inte är tillräckligt stort för att anställa en HR-funktion på heltid så är vårt HR-abonnemang rätt tjänst för er.

HR-konsult

När ni har behov av stöd i ett avgränsat ärende erbjuder AdwiseHR kunder enskilda konsultuppdrag. Våra konsultuppdrag är inte att betrakta som ett interimsuppdrag där vi är på plats på heltid, utan uppdraget sker oftast på distans, beroende på uppdragets karaktär, så det blir så effektivt som möjligt för alla parter. 

Rekrytering

AdwiseHR har lång erfarenhet av rekrytering till små och medelstora företag som dessutom ofta har en tillväxtresa framför sig. Söker ni efter en rekryteringspartner som är  professionell, medmänsklig och autentisk och som finns tillgänglig för kandidaterna så är vi rätt samarbetspartner när ni ska rekrytera er nästa stjärna.

Vanliga frågor

F.A.Q.

Vad är skillnaden mellan ett HR-abonnemang och HR-konsult?

Båda tjänsterna innebär att du får hjälp, stöttning och rådgivning inom de HR-frågor du behöver hjälp med. Det kan exempelvis vara arbetsrättsfrågor, kompetensförsörjning, personalärenden, arbetsmiljöfrågor eller genomförande av rekrytering. Skillnaden är att HR-konsult riktar sig till dig som endast behöver hjälp i ett avgränsat ärende. HR-abonnemang passar för dig som har ett löpande behov av HR-stöd för att successivt skapa effektiva HR-processer och förbättringar  samt stöd i enskilda personal ärenden.

Vad innebär tjänsten HR-konsult?

Tjänsten HR-konsult är för er som behöver rådgivning och stöttning i avgränsade HR-relaterade ärenden. Det kan exempelvis vara utbildning, arbetsrättsliga frågor eller stöd i enskilda personalärenden.

Hjälp med rekrytering av personal

Att rekrytera är tidskrävande, speciellt om ni vill hitta rätt person på lång sikt där hänsyn även tas till era framtida mål och visioner. Att ta hjälp med rekryteringen innebär att du som chef/HR kan fokusera på dina medarbetare och övriga verksamheten. Förutom tiden det tar i anspråk så är du inte van att rekrytera och medveten om de fallgropar som finns är det bättre att ta hjälp för att undvika felrekrytering. Utöver detta så har rekryterare generellt ett rekryteringsystem som hjälper till att sköta processen på ett professionellt sätt.

Behöver ni hjälp med rekrytering? Vi hjälper er gärna! Kontakta oss så tar vi ett möte för att se hur vi kan hjälpa just er.

Hjälp med att avsluta en anställning

Står ni inför en situation där ni behöver avsluta en eller flera anställningar? Vi hjälper er gärna – så att ni kan känna er trygga med att anställningen avslutas på ett professionellt och medmänskligt sätt samt går i linje med de arbetsrättsliga lagar som ska beaktas.

Vill du ha mer information om våra tjänster?

Kontakta oss

För mötesbokning eller frågor fyll i formuläret nedan eller ring oss på 031-745 20 00

4 + 12 =