Rekrytering & Kompetensförsörjning

Vill du ha en rekryteringspartner som är  professionell, medmänsklig och autentisk som finns tillgänglig för kandidaterna?

AdwiseHR genomföra hela eller i vissa fall delar av rekryteringsprocessen. Alla rekryteringsuppdrag inleds med att göra ett ordentligt kravprofils arbete och vi kan även vara behjälpliga med att diskutera strategiska frågor rörande ert rekryteringsbehov.  I rekryteringsarbetet fungerar AdwiseHR som er HR-partner, det vill säga vi finns med hela vägen, vi säljer inte bara in kandidater utan vi strävar efter att hitta en ”perfect match”, där båda parter väljer varandra! Vi stöttar vid behov i frågor rörande anställningsavtal, introduktion, genomför uppföljningar under första året med både er som företag men också nyanställd m.m. 

Det som är viktigt vid en rekrytering, förutom att hitta rätt medarbetare, är även ”hur” processerna genomförs eftersom det påverkar ert varumärke. Därför genomförs alla rekryteringar utifrån en strukturerad och kompetensbaserade intervjuteknik och utifrån ledorden professionellt, medmänskligt och autentiskt.

AdwiseHR kan även hjälpa er att arbeta strategiskt med er kompetensförsörjning utifrån ett HR-perspektiv, för att skapa ett konkurrenskraftigt och hållbart företagande.

Nedan presenteras våra rekryteringsalternativ som självklart kan justeras utifrån ert behov om så önskas

Läs mer om rekryteringsprocessen

Rekrytering

Vill du veta mer, eller få en offert på nedanstående paket, ta direkt kontakt med Ann-Charlotte Bjurbäck
på 073 -777 18 69 alternativt anncharlotte.bjurback@adwisehr.se

Large

Fullständig rekrytering – passar dig som inte är van att rekrytera eller som inte har tiden att genomföra processen med kvalité.

I Large ingår allt vad en rekrytering innefattar och lite till:  

 • Lära känna samtal
 • Kravprofil
 • Annonsbearbetning (Annonserings rådgivning)
 • Urval
 • Telefonavstämningar
 • Intervjuer
 • Presentationsintervjuer där rekryteraren är med om så önskas.
 • Referenstagning och rekryteringsadministration
  i form av återkoppling till alla kandidater och uppföljning.
 • Introduktionsstöd
 • DiSC-profil på nyanställd och närmsta chef
 • Uppföljning under första året


Utöver listan ovan  så ingår stöd i frågor som rör anställningsavtal, introduktion av ny medarbetare och liknade utifrån ert behov.

Medium

Passar dig som vill och kan  vara med i processen men genomföra vissa delar med stöd av rekryterare.

I paketet medium ingår:

 • Lära känna samtal
 • Kravprofil
 • Annonsbearbetning (Annonserings rådgivning)
 • Stöd i urval
 • Slutintervjuer ihop med rekryterare
 • Referenstagning
 • Uppföljning

Small

Passar dig som behöver bollplank och avlastning i vissa delar men genomför de flesta delar själv.

I paketet small ingår:

 • Lära känna samtal
 • Kravprofil
 • Annonsbearbetning (Annonserings rådgivning)
 • Uppföljning