Rekrytering & Kompetensförsörjning

Vill du ha en rekryteringspartner som är  professionell, medmänsklig och autentisk som finns tillgänglig för kandidaterna?

AdwiseHR genomföra hela eller i vissa fall delar av rekryteringsprocessen. Alla rekryteringsuppdrag inleds med att göra ett ordentligt kravprofils arbete och vi kan även vara behjälpliga med att diskutera strategiska frågor rörande ert rekryteringsbehov.  I rekryteringsarbetet fungerar AdwiseHR som er HR-partner, det vill säga vi finns med hela vägen, vi säljer inte bara in kandidater utan vi strävar efter att hitta en ”perfect match”, där båda parter väljer varandra! Vi stöttar vid behov i frågor rörande anställningsavtal, introduktion, genomför uppföljningar under första året med både er som företag men också nyanställd m.m. 

Det som är viktigt vid en rekrytering, förutom att hitta rätt medarbetare, är även ”hur” processerna genomförs eftersom det påverkar ert varumärke. Därför genomförs alla rekryteringar utifrån en strukturerad och kompetensbaserade intervjuteknik och utifrån ledorden professionellt, medmänskligt och autentiskt.

AdwiseHR kan även hjälpa er att arbeta strategiskt med er kompetensförsörjning utifrån ett HR-perspektiv, för att skapa ett konkurrenskraftigt och hållbart företagande.

Nedan presenteras våra rekryteringsalternativ som självklart kan justeras utifrån ert behov om så önskas

Läs mer om rekryteringsprocessen

Rekrytering

Vill du veta mer ta direkt kontakt med Ann-Charlotte Bjurbäck
på 073 -777 18 69 alternativt anncharlotte.bjurback@adwisehr.se