May 25, 2023
Vad menas med självledarskap?

Självledarskap är ett begrepp som funnits med i några år men på senare tid används det oftare bland både små och stora företag. Att använda sig utav självledarskap betyder många gånger att verksamheten ska göras mer effektiv genom att låta medarbetarna vara mer självgående och på så sätt få ner kostnaderna genom mindre antal chefer. Självledarskap skall möjliggöra att anställda själva ska få styra sitt dagliga arbete och ta de beslut som krävs för att nå det mål som förväntas, inom ramen för medarbetarens arbetsområde.

Det betyder alltså att företaget måste släppa på tyglarna och lita mer på att medarbetarna kan styra sitt arbete. En vinst ska vara mer engagerade medarbetare som i slutändan gynnar både kunderna och företagets resultat.

Vilka är effekterna av självledarskap och vilka förutsättningar krävs?

Enligt undersökningar så visar det, att de mest populära arbetsplatserna faktiskt är de som låter medarbetarna arbeta med ett självledarskapI praktiken innebär det ofta, som sagt, att verksamheten har färre chefer medan de anställda tar mer eget ansvar för att arbetsuppgifterna blir utförda. Som ledare ska du vara den som möjliggör att dina medarbetare har de förutsättningarna för att både utvecklas och lyckas snarare än att vara kravställande och kontrollerande. Några viktiga förutsättningar för att lyckas med självledarskap;

• Det måste finnas tillit mellan ledarskapet och medarbetarna, detta är en grundförutsättning.
• Tillgängliga ledare för att ge stöd när det behövs.
• Kommunikation i form av feedback och tydliga ramar!  Exempelvis var tydlig med vilka resultat ni ska uppnå tillsammans och när det anses vara uppnådda samt vilka befogenheter medarbetarna har att fatta olika beslut.
• Medarbetarna behöver ha de verktyg och individuella förutsättningarna som krävs för att kunna arbeta självledande. Viktigt att vara lyhörd och åtgärda de förutsättningar som saknas annars blir självledarskap kontraproduktivt.
• Det måste vara okej att göra fel och lära av dem.

Jag vill även poängtera att det är viktigt att du som ledare reflekterar över ditt ledarskap om du vill lyckas med att skapa självledande medarbetare;

• Tänk omvänt ibland! Stäm av med dina medarbetare om vad som förväntas av dig som chef/ledare. Be om feedback!
• Stöttar du dina medarbetare till att utvecklas och nå sin fulla potential?
• Litar du på dina medarbetare? Om inte vad beror det på?
• Kan du släppa kontrollen på ”hur” och istället ha fokus på ”vart vi ska”, ingen detaljstyrning?
• Hur reagerar du när någon gör fel?
• Är du positiv till när medarbetarna kommer med konstruktiv feedback och konkreta förbättringsförslag?
• Arbetar du med din personliga utveckling medan dina medarbetare arbetar på sin?

Vill avsluta dagens artikel med ett av mina favoritcitat, som gäller oss alla, vi måste möta människor där människor är, kan vi inte det så kommer vi aldrig kunna hjälpa eller föra någon mot ett mål, vi måste först förstå vad vår motpart förstår för att sedan stötta dem till utveckling.

”All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska, utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta så kan jag inte heller hjälpa någon.”

Sören Kirkegaard, 1813-1855
Självledarskap AdwiseHR

Läs mer

Senaste artiklarna

Hantera avveckling av personal professionellt och medmänskligt

Hantera avveckling av personal professionellt och medmänskligt

Uppsägningar och avskedanden är delar av arbetslivet som kan vara både känslomässigt utmanande och juridiskt komplexa, men ibland är de tyvärr nödvändiga för företagets fortsatta tillväxt och överlevnad. Vid avveckling av personal finns en rad olika delar att beakta...

read more
Så förstår du andra människor bättre

Så förstår du andra människor bättre

Har du någon gång funderat på varför vissa personer alltid är i tid medan andra aldrig är i tid? Eller varför vissa alltid har något att säga medan andra är mer tillbakadragna? Eller varför vissa aldrig tycks vara stressade medan andra ofta är stressade? Eller varför...

read more
Hälsofrämjande på arbetsplatsen

Hälsofrämjande på arbetsplatsen

Vad är det som gör att medarbetare mår bra och att sjukfrånvaron hålls nere på en arbetsplats? Vad kan man som arbetsgivare göra för att främja hälsa och både bibehålla och stärka människors fysiska och psykiska välbefinnande? Det finns flera olika delar som främjar...

read more
Vad gäller vid föräldraledighet?

Vad gäller vid föräldraledighet?

Vad gäller vid föräldraledighet? Vilka skyldigheter har du som arbetsgivare? Vilka rättigheter har du som arbetstagare? Föräldraledighetslagen (1995:584) innehåller ett antal regler som avser att reglera föräldraledighet. En aspekt som bör nämnas och överblickas vid...

read more
Avsluta med en proffsig offboarding och ett avslutande samtal

Avsluta med en proffsig offboarding och ett avslutande samtal

Dags att säga hejdå till en medarbetare som väljer att avsluta sin anställning hos er! Det är mycket att tänka på när någon väljer att avsluta sin anställning. Återlämning av arbetsverktyg, nycklar, dator, mobil, m.m samt att ni behöver hitta en ny medarbetare som ska...

read more

Vill du ha mer information om våra tjänster?

Kontakta oss

För mötesbokning eller frågor fyll i formuläret nedan eller ring oss på 031-745 20 00

5 + 7 =