Feb 4, 2023
Tillit
- en förutsättning för självledarskap & goda samarbeten!

Att känna tillit till de vi arbetar för och med är en viktig förutsättning för både välmående och motivation. Det finns studier som visar på att om medarbetarna känner tillit till sina ledare och kollegor så påverkas deras prestation i positiv riktning. Med det sagt så borde alla förstå att skapar vi en arbetsplats eller team som grundar sig på tillit så kommer det även synas i företaget ekonomiska resultat.

Tilliten är grunden för att vi ska våga utmana och förbättra vårt arbetssätt, för att skapa ett engagemang och för vi ska våga hålla varandra ansvariga för att till sist skapa goda resultat.  Viktigt att understryka att en tillitsfull organisation inte innebär att styrningen är otydligt eller flummig – utan det är av stor vikt att medarbetarna o/e gruppen vet syftet med arbetet och vilka de gemensamma målen är samt när de anses vara uppnådda.  För att självledarskap ska fungera, som föregående artikel handlade om, behövs det finnas tillit.  

Tillit i en grupp

För att skapa tillit krävs att grunden först är lagd. Vi behöver samlas kring målet med vårt arbete. Vad ska vi leverera?

Tillit byggs när medarbetarna visar en ömsesidig respekt för varandra, som gör att de vågar öppna upp sig, utmana varandra, ta ansvar utan att skylla ifrån sig och visa sig sårbara. Det skulle kunna beskrivas som att, både ha en spelplan och spelregler för vad vi ska åstadkomma. Vi behöver uppmuntra och ge positiv feedback när något görs bra. Vi behöver också lyfta när saker görs mindre bra men utifrån ett lärande- och utvecklingsperspektiv. Att skapa tillit tar tid, det skapas genom handling och förtroende, det är något som man brukar säga förtjänas.

Det krävs ett gott ledarskapet

Vad är ett gott ledarskap kan vi fundera över och alla lägger  olika värderingar i detta. Men jag tror att grunden för ett gott ledarskap bygger på, respekt och en ödmjuk inställning, där du kan erkänna dina misstag, be om ursäkt och rätta till det som blivit fel.  Där du genuint bryr dig och lyssnar på dina medarbetare och skapar de förutsättningar som krävs för att dina medarbetare ska lyckas. Du drivs av att få stötta dem till att utvecklas för att nå sin fulla potential. Många efterfrågar en handlingskraftig ledare, vilket innebär att ord blir till handling och att våga vara ärlig även med information som är negativ.

För att skapa tillit i en grupp eller mellan dig och dina medarbetare behöver du föregå med ett gott exempel och bygga ett klimat som präglas av omtanke och transparens. Att du vågar gå före och visa dig sårbar, mänsklig och tar ansvar för det som ligger på ditt bord utan att skylla på någon/något, för att sedan coacha och uppmuntra till det beteendet hos dina medarbetare.

Känns detta som en omöjlig önskelista på dig som ledare, så är det inte konstigt alls. Det är svårt att vara en ledare, det tar tid och du kanske inte heller har det förutsättningarna som du behöver. Så låt det ta tid, men reflektera över ditt ledarskap, be om feedback och arbeta med att utvecklas – för precis som dina medarbetare, behöver du alltid arbeta på din egen utveckling.

Viktigt att tänka på att även en liten förändring i ditt ledarskap har stor effekt!

Tillit adwiseHR

Läs mer

Senaste artiklarna

Vad är organisationskultur?

Vad är organisationskultur?

Varje arbetsplats har en viss organisationskultur. Hur organisationskulturen tar sig uttryck varierar beroende på arbetsplats, men vad som däremot inte varierar är att organisationskulturen är en bidragande faktor till hur människorna på arbetsplatsen trivs och mår....

read more
Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning

Utifrån nedanstående beskrivning är det lätt att förstå att arbeta med strategisk kompetensförsörjning är en affärskritisk fråga som behöver stå högt upp på företagsledningens dagordning.  ” I omvärlden sker förändring och utveckling i snabb takt vilket kräver...

read more
Vad menas med självledarskap?

Vad menas med självledarskap?

Självledarskap är ett begrepp som funnits med i några år men på senare tid används det oftare bland både små och stora företag. Att använda sig utav självledarskap betyder många gånger att verksamheten ska göras mer effektiv genom att låta medarbetarna vara mer...

read more
Anledningar till felrekrytering

Anledningar till felrekrytering

Därför gick rekryteringen fel Anledningar till felrekrytering är många och jag vill verkligen understryka att anledningarna till felrekrytering ska ses från både arbetsgivarens och arbetstagarens perspektiv, det är något som kostar i både tid och energi för båda...

read more
Vad kostar felrekrytering?

Vad kostar felrekrytering?

Att tid är pengar är redan känt, men en felrekrytering vad kostar det?  Som många av er vet så är det vanligt att rekryteringsprocesser är långa och utdragna och att det drar ut på tiden kan i sig vara en orsak till att de blir mindre lyckade. Orsakerna till att...

read more

Vill du ha mer information om våra tjänster?

Kontakta oss

För mötesbokning eller frågor fyll i formuläret nedan eller ring oss på 031-745 20 00

7 + 2 =