Feb 4, 2023
Tillit
- en förutsättning för självledarskap & goda samarbeten!

Att känna tillit till de vi arbetar för och med är en viktig förutsättning för både välmående och motivation. Det finns studier som visar på att om medarbetarna känner tillit till sina ledare och kollegor så påverkas deras prestation i positiv riktning. Med det sagt så borde alla förstå att skapar vi en arbetsplats eller team som grundar sig på tillit så kommer det även synas i företaget ekonomiska resultat.

Tilliten är grunden för att vi ska våga utmana och förbättra vårt arbetssätt, för att skapa ett engagemang och för vi ska våga hålla varandra ansvariga för att till sist skapa goda resultat.  Viktigt att understryka att en tillitsfull organisation inte innebär att styrningen är otydligt eller flummig – utan det är av stor vikt att medarbetarna o/e gruppen vet syftet med arbetet och vilka de gemensamma målen är samt när de anses vara uppnådda.  För att självledarskap ska fungera, som föregående artikel handlade om, behövs det finnas tillit.  

Tillit i en grupp

För att skapa tillit krävs att grunden först är lagd. Vi behöver samlas kring målet med vårt arbete. Vad ska vi leverera?

Tillit byggs när medarbetarna visar en ömsesidig respekt för varandra, som gör att de vågar öppna upp sig, utmana varandra, ta ansvar utan att skylla ifrån sig och visa sig sårbara. Det skulle kunna beskrivas som att, både ha en spelplan och spelregler för vad vi ska åstadkomma. Vi behöver uppmuntra och ge positiv feedback när något görs bra. Vi behöver också lyfta när saker görs mindre bra men utifrån ett lärande- och utvecklingsperspektiv. Att skapa tillit tar tid, det skapas genom handling och förtroende, det är något som man brukar säga förtjänas.

Det krävs ett gott ledarskapet

Vad är ett gott ledarskap kan vi fundera över och alla lägger  olika värderingar i detta. Men jag tror att grunden för ett gott ledarskap bygger på, respekt och en ödmjuk inställning, där du kan erkänna dina misstag, be om ursäkt och rätta till det som blivit fel.  Där du genuint bryr dig och lyssnar på dina medarbetare och skapar de förutsättningar som krävs för att dina medarbetare ska lyckas. Du drivs av att få stötta dem till att utvecklas för att nå sin fulla potential. Många efterfrågar en handlingskraftig ledare, vilket innebär att ord blir till handling och att våga vara ärlig även med information som är negativ.

För att skapa tillit i en grupp eller mellan dig och dina medarbetare behöver du föregå med ett gott exempel och bygga ett klimat som präglas av omtanke och transparens. Att du vågar gå före och visa dig sårbar, mänsklig och tar ansvar för det som ligger på ditt bord utan att skylla på någon/något, för att sedan coacha och uppmuntra till det beteendet hos dina medarbetare.

Känns detta som en omöjlig önskelista på dig som ledare, så är det inte konstigt alls. Det är svårt att vara en ledare, det tar tid och du kanske inte heller har det förutsättningarna som du behöver. Så låt det ta tid, men reflektera över ditt ledarskap, be om feedback och arbeta med att utvecklas – för precis som dina medarbetare, behöver du alltid arbeta på din egen utveckling.

Viktigt att tänka på att även en liten förändring i ditt ledarskap har stor effekt!

Tillit adwiseHR

Läs mer

Senaste artiklarna

Hantera avveckling av personal professionellt och medmänskligt

Hantera avveckling av personal professionellt och medmänskligt

Uppsägningar och avskedanden är delar av arbetslivet som kan vara både känslomässigt utmanande och juridiskt komplexa, men ibland är de tyvärr nödvändiga för företagets fortsatta tillväxt och överlevnad. Vid avveckling av personal finns en rad olika delar att beakta...

read more
Så förstår du andra människor bättre

Så förstår du andra människor bättre

Har du någon gång funderat på varför vissa personer alltid är i tid medan andra aldrig är i tid? Eller varför vissa alltid har något att säga medan andra är mer tillbakadragna? Eller varför vissa aldrig tycks vara stressade medan andra ofta är stressade? Eller varför...

read more
Hälsofrämjande på arbetsplatsen

Hälsofrämjande på arbetsplatsen

Vad är det som gör att medarbetare mår bra och att sjukfrånvaron hålls nere på en arbetsplats? Vad kan man som arbetsgivare göra för att främja hälsa och både bibehålla och stärka människors fysiska och psykiska välbefinnande? Det finns flera olika delar som främjar...

read more
Vad gäller vid föräldraledighet?

Vad gäller vid föräldraledighet?

Vad gäller vid föräldraledighet? Vilka skyldigheter har du som arbetsgivare? Vilka rättigheter har du som arbetstagare? Föräldraledighetslagen (1995:584) innehåller ett antal regler som avser att reglera föräldraledighet. En aspekt som bör nämnas och överblickas vid...

read more
Avsluta med en proffsig offboarding och ett avslutande samtal

Avsluta med en proffsig offboarding och ett avslutande samtal

Dags att säga hejdå till en medarbetare som väljer att avsluta sin anställning hos er! Det är mycket att tänka på när någon väljer att avsluta sin anställning. Återlämning av arbetsverktyg, nycklar, dator, mobil, m.m samt att ni behöver hitta en ny medarbetare som ska...

read more

Vill du ha mer information om våra tjänster?

Kontakta oss

För mötesbokning eller frågor fyll i formuläret nedan eller ring oss på 031-745 20 00

2 + 5 =