subpage2

Rekrytering

Vill du ha en rekryteringspartner som är autentisk, professionell, medmänsklig och som finns tillgänglig för kandidaterna?


Genom AdwiseHR kan du som arbetsgivare få hjälp med att genomföra hela eller delar av rekryteringsprocessen. Nedan presenteras våra rekryteringsalternativ som självklart kan justeras utifrån ert behov om så önskas.  Kravprofilen är en del av alla paket då detta är den absolut viktigaste och avgörande delen för att en rekrytering skall bli lyckad.

Det som är viktigt vid en rekrytering, förutom att hitta rätt medarbetare, är även ”hur” processerna genomförs eftersom det påverkar ert varumärke. Därför genomförs alla rekryteringar utifrån en strukturerad och kompetensbaserad intervjuteknik och utifrån ledorden professionellt, medmänskligt och autentiskt.

Läs mer om rekryteringsprocessen

subpage2

Vill du veta mer, eller få en offert på nedanstående paket, ta direkt kontakt med Ann-Charlotte Bjurbäck
på 073 -777 18 69 alternativt anncharlotte.bjurback@adwisehr.se

Large

Fullständig rekrytering – passar dig som inte är van att rekrytera eller som inte har tiden att genomföra processen med kvalité.

I paketet Large paketet ingår allt vad en rekrytering innefattar och lite till:  

 • Lära känna samtal
 • Kravprofil
 • Annonsbearbetning (Annonserings rådgivning)I
 • Urval
 • Telefonavstämningar
 • Intervjuer
 • Presentationsintervjuer där rekryteraren är med om så önskas.
 • Referenstagning och rekryteringsadministration
  i form av återkoppling till alla kandidater och uppföljning.
 • DiSC-profil på nyanställd och närmsta chef
 • Uppföljning under första året


Utöver listan ovan  så ingår stöd i frågor som rör anställningsavtal, introduktion av ny medarbetare och liknade utifrån ert behov.

Medium

Passar dig som vill och kan  vara med i processen men genomföra vissa delar med stöd av rekryterare.

I paketet medium ingår:

 • Lära känna samtal
 • Kravprofil
 • Annonsbearbetning (Annonserings rådgivning)I
 • Stöd i urval
 • Slutintervjuer ihop med rekryterare
 • Referenstagning

Small

Passar dig som behöver bollplank och avlastning i vissa delar men genomför de flesta delar själv.

I paketet small ingår:

 • Lära känna samtal
 • Kravprofil
 • Annonsbearbetning (Annonserings rådgivning)I