Feb 21, 2024
Så förstår du andra människor bättre
Har du någon gång funderat på varför vissa personer alltid är i tid medan andra aldrig är i…

Har du någon gång funderat på varför vissa personer alltid är i tid medan andra aldrig är i tid? Eller varför vissa alltid har något att säga medan andra är mer tillbakadragna? Eller varför vissa aldrig tycks vara stressade medan andra ofta är stressade? Eller varför vissa alltid samarbetar bra medan andra gör som de själva känner? Eller varför någon alltid är öppensinnad och nyfiken? Den med kunskap om personlighetspsykologi kan få svar på dessa och andra frågor som rör människors olika beteenden.

Personlighetspsykologi har länge varit ett område av stort intresse inom forskning. Det har genom åren uppkommit en rad olika teorier och modeller som försöker förklara personlighet. Personlighet är dock komplext och det har därmed varit svårt att boxa in det i en teori eller modell. Det finns dock en vedertagen teori som trots allt lyckats med detta förhållandevis väl: Big five. Big five, även känd som de fem personlighetsfaktorerna, är en teori som syftar till att beskriva och mäta de grundläggande personlighetsdragen. Dessa fem grundläggande personlighetsdrag är följande: öppenhet, samvetsgrannhet, extraversion, välvillighet och neuroticism.

Vilka är de fem personlighetsdragen?

Det första personlighetsdraget i Big Five är samvetsgrannhet. Samvetsgrannhet mäter hur plikttrogen, organiserad och målinriktad en person är. Hög samvetsgrannhet kännetecknas av noggrannhet, disciplin och ansvarstagande. Människor med hög samvetsgrannhet är ofta bra på att upprätthålla ordning och struktur i sina liv och är benägna att följa regler och uppfylla sina skyldigheter. Låg samvetsgrannhet däremot innebär vanligen mindre disciplin, mindre struktur och en ovilja att följa regler. Det andra personlighetsdraget är extraversion, vilket mäter graden av socialitet, utåtriktat beteende och energinivå hos en person. Personer med hög extraversion är energiska, optimistiska, utåtriktade och uppskattar sociala sammanhang. De trivs i gruppaktiviteter och är mer pratsamma och entusiastiska. Graden av extraversion påverkar även i vilken utsträckning en person upplever positiva känslor, varav hög extraversion innebär en högre grad av positiva känslor. Personer med låg extraversion däremot samlar energi i ensamhet och är mer reserverade och tystlåtna. Det tredje personlighetsdraget är neuroticism, vilket mäter en persons känslomässiga stabilitet och förmåga att hantera stress. Höga nivåer av neuroticism är kopplade till ångest, oro och humörsvängningar. Personer som är höga på denna faktor kan vara mer benägna att uppleva negativa känslor och har svårare att hantera stressiga situationer. Personer med låg neuroticism däremot är mer lugna, avslappnade, stresståliga och trygga. Det fjärde personlighetsdraget är välvillighet, vilket mäter hur vänlig, empatisk, hjälpsam och samarbetsvillig en person är. Personer med hög välvillighet är omtänksamma, hjälpsamma och har lätt för att skapa och upprätthålla relationer. Personer med låg välvillighet däremot tenderar att vara mer självfokuserande och därav även mindre benägna att bry sig om andras behov. Personer med låg välvillighet är även mer frimodiga och tävlingsinriktade, som en konsekvens av att de är mindre brydda om andras åsikter och känslor. Det femte och sista personlighetsdraget är öppenhet, vilket mäter en persons beredskap att omfamna nya idéer, kreativitet och äventyr. En person med hög öppenhet tenderar att vara nyfiken, liberal, förändringsbenägen, fantasifull och kreativ. De är mer benägna att utforska nya idéer och kulturer och är ofta intresserade av konst, filosofi och vetenskap. En person med låg öppenhet däremot är vanligen mer försiktig samt traditionell och konservativ i sitt tankesätt.

Varför är kunskap om personlighet av betydelse?

Förståelse för de olika personlighetsdragen kan ge en djupare insikt i varför människor beter sig på olika sätt. Personen som alltid är i tid? Hög samvetsgrannhet! Personen som alltid är pratglad? Hög extraversion! Personen som aldrig verkar bli stressad? Låg neuroticism! Personen som alltid går sin egen väg och inte är så samarbetsvillig? Låg välvillighet! Personen som är liberal och öppen för nya idéer? Hög öppenhet! Medvetenhet och förståelse för vår egen och andras personlighet kan alltså främja goda relationer och effektivare kommunikation. Det tycks därmed framgå att kunskap om personlighet (och således även beteende) är av betydelse för den som vill arbeta på en välmående arbetsplats.

Tillit

Läs mer

Senaste artiklarna

Vad är organisationskultur?

Vad är organisationskultur?

Varje arbetsplats har en viss organisationskultur. Hur organisationskulturen tar sig uttryck varierar beroende på arbetsplats, men vad som däremot inte varierar är att organisationskulturen är en bidragande faktor till hur människorna på arbetsplatsen trivs och mår....

read more
Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning

Utifrån nedanstående beskrivning är det lätt att förstå att arbeta med strategisk kompetensförsörjning är en affärskritisk fråga som behöver stå högt upp på företagsledningens dagordning.  ” I omvärlden sker förändring och utveckling i snabb takt vilket kräver...

read more
Vad menas med självledarskap?

Vad menas med självledarskap?

Självledarskap är ett begrepp som funnits med i några år men på senare tid används det oftare bland både små och stora företag. Att använda sig utav självledarskap betyder många gånger att verksamheten ska göras mer effektiv genom att låta medarbetarna vara mer...

read more
Anledningar till felrekrytering

Anledningar till felrekrytering

Därför gick rekryteringen fel Anledningar till felrekrytering är många och jag vill verkligen understryka att anledningarna till felrekrytering ska ses från både arbetsgivarens och arbetstagarens perspektiv, det är något som kostar i både tid och energi för båda...

read more
Vad kostar felrekrytering?

Vad kostar felrekrytering?

Att tid är pengar är redan känt, men en felrekrytering vad kostar det?  Som många av er vet så är det vanligt att rekryteringsprocesser är långa och utdragna och att det drar ut på tiden kan i sig vara en orsak till att de blir mindre lyckade. Orsakerna till att...

read more
Årlig lönekartläggning – gäller det alla?

Årlig lönekartläggning – gäller det alla?

Varje år ska alla arbetsgivare göra en lönekartläggning av företagets alla anställdas löner, för att bedöma om det finns osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor, som utför lika eller likvärdigt arbete, som kan ha ett samband med den anställdes kön. Är ni tio...

read more

Vill du ha mer information om våra tjänster?

Kontakta oss

För mötesbokning eller frågor fyll i formuläret nedan eller ring oss på 031-745 20 00

5 + 5 =