Rådgivning i Personalfrågor!

AdwiseHR erbjuder HR-rådgivning till er som har ett löpande behov av stöd i HR-frågor, men ert behov är inte tillräckligt stort för att anställa en HR-funktion på heltid.

Medarbetarna är vår viktigaste resurs, det har vi alla hört, men  ägare/ledning, medarbetare och våra kunderna är lika viktiga, vi är beroende av varandra. Genom att skapa ett arbetsklimat där vi har tillit till varandra, ökar förståelsen för varandra men också affären, där kan vi skapa riktigt värde för våra kunder och skapa en hållbar tillväxt. HR är en viktig brobyggare mellan hårda resultat och mjuka värderingar.

Otydliga processer inom HR ökar risken för felrekryteringar, ohälsa, konflikter och kompetensförluster vilket kan få förödande konsekvenser, inte bara för er ekonomi men också för ert arbetsgivarvarumärke samt onödigt lidande för de enskilda medarbetarna.

AdwiseHR erbjuder således löpande rådgivning och stöd på distans i HR-relaterade frågor samt genomförande av operativa HR-insatser. Tjänsten anpassas och debiteras utifrån ett fast konsultarvode utifrån behovsanalys, offert på förfrågan.

Kontakta Ann-Charlotte Bjurbäck på 073 -777 18 69 alternativt anncharlotte.bjurback@adwisehr.se  för frågor eller pris/offert förfrågan.

Two pretty young business woman relaxing one moment while drinking coffee in the office.