Rådgivning i Personalfrågor!

Passar främst dig som har återkommande behov av stöd i HR-relaterade frågor alternativt behöver en insats i någon avgränsad HR-fråga.

Tjänsten är till för företag som har ett löpande behov av stöd i HR-frågor, men behovet är inte tillräckligt stort för att anställa en HR-funktion på heltid.

Tjänsten innebär allmän och löpande rådgivning på distans i HR-relaterade frågor samt mindre operativa HR-insatser som kan genomföras inom antalet avtalade timmar. Tjänsten anpassas och debiteras utifrån ett fast konsultarvode utifrån behovsanalys, offert på förfrågan.

Kontakta Ann-Charlotte Bjurbäck på 073 -777 18 69 alternativt anncharlotte.bjurback@adwisehr.se  för frågor eller pris/offert förfrågan.

Two pretty young business woman relaxing one moment while drinking coffee in the office.