Omställning

Är du som arbetsgivare tvungen att minska personalstyrkan kan AdwiseHr vara behjälplig med att stötta era medarbetare i processen att hitta nytt arbete.  

Exempel på områden vi kan jobba med:

  • Ökad medvetenhet kring dina styrkor, svagheter, värderingar (DiSC-profil)
  • Motivation i arbetssökandet – att tro på sig själv och finna glädje.
  • Kompetens – vilka är mina kompetenser?
  • Metodik för fokuserad jobbsökning.
  • CV, personligt brev, intervjuträning.
  • Hjälp och stöd i utformning av handlingsplan – konkret och tidsbestämd.
Omställning