Aug 25, 2021
Hur skapar vi motivation & ”vi-känsla” ?
Att skapa motivation och ”vi-känsla” är inget som görs över en natt, utan det skapas över tid genom…

Att skapa motivation och ”vi-känsla” är inget som görs över en natt, utan det skapas över tid genom ett mål-fokuserat arbete med utgångspunkt på arbetssätt och ledarskap. Här behöver företag delvis se på hur arbetsuppgifterna utförs. Vad premieras? Vilka värdeord finns och vad betyder dessa i praktiken? Finns det saker som skaver i gruppen? Aktiviteter och Kickoff är såklart en krydda, men det som sker dagligen är av större vikt.

För att skapa motivation och en ”vi-känsla” är ledarskapet av betydelse 

Att skapa en ”vi-känsla” hänger mycket på ledarskapet och jag vet att detta kan uppfattas stöttande för många chefer – men det är faktiskt sant! Du är en viktig kugge för att skapa, inspiration, vision, kultur vilket leder till arbetsglädje och en ”vi-känsla”. Ett empatiskt ledarskap som går ut på att du som ledare är ansvarig för dem som ansvarar för resultatet, istället för resultatet som sådant – vilket i praktiken innebär att du som chef servar dina medarbetare du ansvarar för att DE ska lyckas. Att inspirera, vägleda, serva, ge credd, ta personligt ansvar för när det blir fel. OM någons prestation dippar så ska ditt fokus vara ”hur mår du? Finns det någon jag kan göra för dig?” bry dig om medarbetaren först, inte resultatet– då skapas tillit och kärlek till jobbet. Har du inte den empatiska förmågan eller förmågan att släppa kontrollen över resultatet samt inte vill träna upp förmågan kanske du inte ska vara ledare – Kanske låter detta hårt, men det som är positivt är att finns viljan där, går det att träna upp din empatiska förmåga!

Att ha en tillåtande inställning till att göra fel, lära av dem och prova på nytt samt stötta varandra är en viktig förutsättning för att skapa en ”vi-känsla”. Att det finns spelregler för vad som gäller på arbetsplatsen/gruppen som kan tyckas vara självklara såsom, visa respekt, ansvarstagande, god kommunikation i alla lägen, konstruktiv återkoppling, utrymme för humor m.m. är av stor betydelse. Att sätta en kultur där vi premierar beteenden som kanske inte redovisas i tydligt i siffror i första hand men som skapar arbetsglädje –vilket slutligen kommer synas i era siffror i slutändan. Läs gärna artikeln ”engagerade medarbetare ger lojala kunder” Att ta tag i beteenden som inte är önskvärda är också av stor vikt.

Det går till viss del skapa en yttre motivation med morötter och piska men det skapar ingen hållbar lojalitet eller arbetsglädje. När du som arbetsgivare upplever att det saknas motivation så är det viktigt att ta reda på orsaken till detta. Orsakerna kan vara många, hög arbetsbelastning, brist på delaktighet, de känner sig inte sedda/hörda, känner ingen mening med arbetsuppgifterna, rädda, det är något som skaver i arbetsgruppen/arbetsmiljön, kontrollerade m.m. Självklart kan det vara så att en person hamnat på fel plats, inte trivs med arbetsuppgifterna eller i kulturen – och då får man hitta en lösning på det – tyvärr ställer arbetsrätten till det lite men det är en annan diskussion – det borde vara lättare för arbetsgivare att avsluta en anställning när det blir en förväntan- o/e företagskultur krock som skapar missnöje och dålig stämning. Sammanfattningsvis för att skapa en ”vi-känsla” och arbetsglädje handlar det om att bygga en relation till dina medarbetare och det kan ta tid.

Några TIPS till dig som är företagare/ledare:

  • Alltid bra att ta fram ett nuläge. Har vi rätt ledare och tränar/utvecklar vi dem? Hur mår vi på arbetsplatsen eller i gruppen. Behöver något åtgärdas? 
  • Ha tydliga mål och visioner! Inspirera och visa genom handling.
  • Involvera medarbetarna i interna beslutsprocesser
  • Be om feedback i ditt ledarskap.
  • Ha regelbundna samtal med fokus på att lyssna. Hur mår medarbetaren? Saknas något? Finns det något du kan göra?
  • Ha attityden att det är okej att göra misstag – uppmuntra att prova igen!
  • Fira era framgångar när ni lyckas eller när ni lärt er något. 
  • Premiera beteenden som ni vill förstärka inte bara goda resultat som kan redovisas i siffror.
  • Gör aktiviteter som syftar till att öka förståelsen för sig själv och andra.
Motivation och vi känsla AdwiseHR

Läs mer

Senaste artiklarna

Hantera avveckling av personal professionellt och medmänskligt

Hantera avveckling av personal professionellt och medmänskligt

Uppsägningar och avskedanden är delar av arbetslivet som kan vara både känslomässigt utmanande och juridiskt komplexa, men ibland är de tyvärr nödvändiga för företagets fortsatta tillväxt och överlevnad. Vid avveckling av personal finns en rad olika delar att beakta...

read more
Så förstår du andra människor bättre

Så förstår du andra människor bättre

Har du någon gång funderat på varför vissa personer alltid är i tid medan andra aldrig är i tid? Eller varför vissa alltid har något att säga medan andra är mer tillbakadragna? Eller varför vissa aldrig tycks vara stressade medan andra ofta är stressade? Eller varför...

read more
Hälsofrämjande på arbetsplatsen

Hälsofrämjande på arbetsplatsen

Vad är det som gör att medarbetare mår bra och att sjukfrånvaron hålls nere på en arbetsplats? Vad kan man som arbetsgivare göra för att främja hälsa och både bibehålla och stärka människors fysiska och psykiska välbefinnande? Det finns flera olika delar som främjar...

read more
Vad gäller vid föräldraledighet?

Vad gäller vid föräldraledighet?

Vad gäller vid föräldraledighet? Vilka skyldigheter har du som arbetsgivare? Vilka rättigheter har du som arbetstagare? Föräldraledighetslagen (1995:584) innehåller ett antal regler som avser att reglera föräldraledighet. En aspekt som bör nämnas och överblickas vid...

read more
Avsluta med en proffsig offboarding och ett avslutande samtal

Avsluta med en proffsig offboarding och ett avslutande samtal

Dags att säga hejdå till en medarbetare som väljer att avsluta sin anställning hos er! Det är mycket att tänka på när någon väljer att avsluta sin anställning. Återlämning av arbetsverktyg, nycklar, dator, mobil, m.m samt att ni behöver hitta en ny medarbetare som ska...

read more

Vill du ha mer information om våra tjänster?

Kontakta oss

För mötesbokning eller frågor fyll i formuläret nedan eller ring oss på 031-745 20 00

10 + 12 =