Rådgivning & HR-stöd!

 

AdwiseHR är en extern HR-partner som erbjuder HR-stöd och rådgivning till ledning/chefer, som har ett löpande behov av stöd i olika typer av HR-frågor, men ert behov är inte tillräckligt stort för att anställa en HR-funktion på heltid.

Medarbetarna är vår viktigaste resurs, det har vi alla hört, men  ägare/ledning, medarbetare och våra kunderna är lika viktiga, vi är beroende av varandra. Genom att skapa ett arbetsklimat där vi har tillit till varandra, ökar förståelsen för varandra men också affären, där kan vi skapa riktigt värde för våra kunder och skapa en hållbar tillväxt. HR är en viktig brobyggare mellan hårda resultat och mjuka värderingar.

Otydliga processer inom HR ökar risken för felrekryteringar, ohälsa, konflikter och kompetensförluster vilket kan få förödande konsekvenser, inte bara för er ekonomi men också för ert arbetsgivarvarumärke samt onödigt lidande för enskilda medarbetarna.

AdwiseHR erbjuder löpande rådgivning/coachning på distans till ledningsgrupp/chefer men också stöd i HR-relaterade frågor såsom personalärenden, arbetsmiljö, arbetsrättsliga frågor och genomförande av operativa HR-insatser. Tjänsten anpassas efter ert behov och debiteras till ett fast månadspris.

Kontakta Ann-Charlotte Bjurbäck på 073 -777 18 69 alternativt anncharlotte.bjurback@adwisehr.se  för frågor eller pris/offert förfrågan.

HR-stöd & Rådgivning