CV-justering & Karriärcoachning

Kontakta oss så stöttar vi dig för att du ska få de bästa förutsättningarna i ditt arbetssökande!

AdwiseHR har en gedigen erfarenhet av rekrytering och coachning av människor som är arbetssökande. Rådgivningen är personlig och individuellt anpassad samt sker digitalt via Zoom, Skype eller FaceTime. Nedan presenteras våra stöd alternativ som självklart kan justeras utifrån ert behov om så önskas. 

 

 

Exempel på områden vi kan jobba med:

On a job interview

✔ Ökad medvetenhet kring dina styrkor, svagheter, värderingar (DiSC-profil)

✔ Motivation i arbetssökandet – att tro på sig själv och finna glädje.

✔ Kompetens – vilka är mina kompetenser?

✔ Metodik för fokuserad jobbsökning.

✔ CV, personligt brev, intervjuträning.

✔ Hjälp och stöd i utformning av handlingsplan – konkret och tidsbestämd.

För mer information eller förfrågningar vänligen kontakta oss
direkt via info@adwisehr.se så kontaktar vi dig!

Karriärcoaching

  • Ett inledande samtal om förutsättningar och förväntningar.
  • Skräddarsydd handlingsplan inför fyra stycken digitala coachningssamtal a´45 min
  • DiSC-arbetsplats profil
  • CV-fördjupning och justering

CV-justering

  • 45 minuters intervju
  • AdwiseHR justerar sedan ditt CV för lyfta fram din kompetens, målsättning m.m.
  • Därefter ingår ett uppföljningssamtal på 30 min inklusive slutjustering.