Nov 15, 2023
Avsluta med en proffsig offboarding och ett avslutande samtal
Dags att säga hejdå till en medarbetare som väljer att avsluta sin anställning hos er! Det är mycket…

Dags att säga hejdå till en medarbetare som väljer att avsluta sin anställning hos er! Det är mycket att tänka på när någon väljer att avsluta sin anställning. Återlämning av arbetsverktyg, nycklar, dator, mobil, m.m samt att ni behöver hitta en ny medarbetare som ska ersätta den som slutar. Det kan vara ett tillfälle att påminna dem om deras prestationer och visa uppskattning för deras arbete. Att avsluta en anställning med en avtackning och ett samtal glöms ofta bort – men är viktigare än du tror. Underskatta inte betydelsen av ett positivt avslutande samtal – offboardingen!

Checklista för en bra offboarding:

 1. Gå igenom det praktiska med medarbetaren, boka in ett exitsamtal med närmsta chef och ett avslutande samtal med någon HR-funktion.
 2. Gör en checklista på delegering och överlämning.
 3. Planera överlämningen, vem ska ta över, gör en plan för överlämning, ta vara på medarbetarens kunskap, för att inte förlora någon information.
 4. Utför avslutande samtal och exitsamtal.
 5. Ordna en avtackning enligt medarbetarens önskemål.
 6. Avsluta abonnemang, ta bort behörigheter, hantera e-postkonton m.m.

Ärligt och autentiskt avslutande samtal

Ett avslutande samtal med medarbetaren som ska sluta är ett bra sätt att samla in värdefull feedback kring vad som skulle kunna förbättras. Du kan på så sätt öka kunskapen om hur organisationen kan bli bättre på att attrahera och behålla värdefulla medarbetare.

Viktigt att ni har en rutin och tar vara på tiden som medarbetaren är kvar

För att få ett så ärligt och autentiskt avslutande samtal bör det inte hållas av närmaste chef utan av någon med en HR-funktion. Men närmsta chef bör ha ett exitsamtal med medarbetaren som är mer inriktad på positiv feedback. Ni behöver också se till att det blir en bra överlämning av arbetsuppgifter och kunskapsöverföring till eventuella ersättare i god tid.

Varför är ett avslutande samtal viktigt?

Främsta syftet är att få göra ett bra avslut den medarbetaren som slutar och önska hen lycka till i framtiden. Det är av stort värde att få både positiv och negativ feedback på hur vi skulle kunna göra vår arbetsplats mer attraktiv och har då möjligheter till förbättringar i framtiden. Visa intresse för medarbetarens erfarenheter och synpunkter. Viktigt att ha en rutin och att ställa vissa väl utvalda frågor och att man sedan analyserar svaren. Detta kommer göra er till ett företag som är mer attraktivt och förbättrar ert företags rykte för kommande rekryteringar.

Ett annat viktigt mål är att den som slutar ska känna att allt är sagt och därför lämnar företaget med en så positiv känsla som möjligt. – Den som slutar ska känna att hen verkligen har fått säga allt. Det minskar risken att negativa synpunkter om företaget sprids i efterhand.

Tänk på att ställa öppna frågor! Hur, varför, vad, vilka

Frågor att ställa till exempel av en HR/personalansvarig:

 • Hur har du upplevt din anställningsperiod hos oss?
 • I vilken utsträckning tycker du att din kompetens har tillvaratagits?
 • Hur har du upplevt arbetsbelastningen och prestationskraven?
 • Hur har samarbetet fungerat mellan kollegor?
 • Hur har samarbetet fungerat mellan dig och din chef?
 • Hur har du upplevt arbetsmiljön hos oss?
 • Skulle du rekommendera en god vän att arbeta hos oss?

Frågor att ställa till exempel av närmsta chef:

 • Vad är den viktigaste orsaken till att du slutar?
 • Hur har du upplevt dina arbetsuppgifter?
 • Vad är det bästa med denna arbetsplats?
 • Vilka råd vill du ge mig som chef för framtiden?

Vill ni veta mer om avslutande samtal och vilka frågor man bör ställa? Eller om ni upplever att er offboarding/avslutande samtal är något ni behöver hjälp med så är ni välkomna att kontakta oss!

Hr-abonnemang för företag

Läs mer

Senaste artiklarna

Vad är organisationskultur?

Vad är organisationskultur?

Varje arbetsplats har en viss organisationskultur. Hur organisationskulturen tar sig uttryck varierar beroende på arbetsplats, men vad som däremot inte varierar är att organisationskulturen är en bidragande faktor till hur människorna på arbetsplatsen trivs och mår....

read more
Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning

Utifrån nedanstående beskrivning är det lätt att förstå att arbeta med strategisk kompetensförsörjning är en affärskritisk fråga som behöver stå högt upp på företagsledningens dagordning.  ” I omvärlden sker förändring och utveckling i snabb takt vilket kräver...

read more
Vad menas med självledarskap?

Vad menas med självledarskap?

Självledarskap är ett begrepp som funnits med i några år men på senare tid används det oftare bland både små och stora företag. Att använda sig utav självledarskap betyder många gånger att verksamheten ska göras mer effektiv genom att låta medarbetarna vara mer...

read more
Anledningar till felrekrytering

Anledningar till felrekrytering

Därför gick rekryteringen fel Anledningar till felrekrytering är många och jag vill verkligen understryka att anledningarna till felrekrytering ska ses från både arbetsgivarens och arbetstagarens perspektiv, det är något som kostar i både tid och energi för båda...

read more
Vad kostar felrekrytering?

Vad kostar felrekrytering?

Att tid är pengar är redan känt, men en felrekrytering vad kostar det?  Som många av er vet så är det vanligt att rekryteringsprocesser är långa och utdragna och att det drar ut på tiden kan i sig vara en orsak till att de blir mindre lyckade. Orsakerna till att...

read more
Årlig lönekartläggning – gäller det alla?

Årlig lönekartläggning – gäller det alla?

Varje år ska alla arbetsgivare göra en lönekartläggning av företagets alla anställdas löner, för att bedöma om det finns osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor, som utför lika eller likvärdigt arbete, som kan ha ett samband med den anställdes kön. Är ni tio...

read more

Vill du ha mer information om våra tjänster?

Kontakta oss

För mötesbokning eller frågor fyll i formuläret nedan eller ring oss på 031-745 20 00

7 + 13 =