Anledningar till felrekrytering

Anledningar till felrekrytering är många och jag vill verkligen understryka att anledningarna till felrekrytering ska ses från både arbetsgivarens och arbetstagarens perspektiv, det är något som kostar i både tid och energi för båda parter.  Från ett arbetsgivarperspektiv handlar det ofta om att arbetstagaren inte levererar det som krävs inom en rimlig tid, det kan ske genom underprestation eller avsaknad av kompetenser och kvalifikationer som efterfrågats. Från arbetstagarens sida kan det i stället handla om att arbetsuppgifterna som förmedlats inte stämde med verklighet, arbetsmiljö problem, otydligt ledarskap m.m.

Vad gick snett?

En vanlig orsak till att rekryteringar blir mindre lyckade är när förväntningarna inte överensstämmer med verkligheten både från arbetsgivarens och arbetstagarens perspektiv. I de enskilda fallen kan orsakerna vara många med ofta är problemet ett undermåligt grundarbete, det vill säga brister i behovsanalysen och kravprofilen, som är orsaken till att det blir en felrekrytering. Andra faktorer som kan påverka är när beslut fattas enbart på magkänslan eller att arbetsgivaren inte möter de nya krav som arbetstagare ställer på en arbetsgivare idag. I vissa fall har arbetstagaren inte varit helt ärlig med sin bakgrund och kompetens. Men eftersom vi har med människor att göra kan det bli fel trots att rekryteringsprocessen genomförs på ”rätt sätt”, exempelvis kan oförutsedda saker hända i livet eller på företaget, som ändrar förutsättningarna. 

Hur undviker jag som arbetsgivare att hamna där?

Som arbetsgivare är det viktigt att förmedla en sådan rättvis bild av tjänsten och arbetsplatsen som möjligt, det finns inga perfekta organisationer eller människor så lägg korten på bordet. Ha en företagspresentation klar och reflektera över viktiga förutsättningar som krävs för att trivas hos er, förmedla era mål och visioner. Några sammanfattade tips inför en rekrytering;

▪️ Kommunicera en rättvis bild av företaget & tjänsten.
▪️ Gör en ordentlig kravspecifikation.
▪️ Ha en tydlig beskrivning av arbetsuppgifterna & förmedla vad som förväntas i rollen.
▪️ Gå inte på magkänslan.
▪️ Genomför strukturerade & kompetensbaserade intervjuer.
▪️ Ta ordentliga & strukturerade referenser.
▪️ Låt dina anställda träffa slutkandidaterna på en fika.
▪️ Låt kandidaterna få ta referenser på dig som chef.

Tester kan vara ett komplement, men välj dessa varsamt, de ska vara relevanta för tjänsten, följas upp och du bör veta hur resultatet skall tolkas i förhållande till andra delar i processen, samt gå i linje med arbetsuppgifterna som skall utföras. Case/arbetsprov kan var ett sätt att testa. I övrigt är det viktigt att ha en bra introduktion, det ökar förutsättningarna för att en rekrytering skall bli lyckad och det börjar redan innan personen är på plats. (Anställda har dessutom laglig rätt till en introduktion). Jag kommer ägna en hel artikel kring ämnet längre fram i vår.

En lyckad rekrytering är när båda parter väljer varandra!

Nästa vecka kommer jag skriva mer kring vad det faktiskt kostar att göra en felrekrytering.

 

Upset young woman in meeting room