Attityder & Arbetssätt

Att tillåta taskiga attityder och ”ohyfsat” beteende är en kostsam historia! AdwiseHR har därför startat ett samarbete med Claes Högberg som tagit fram en effektiv och beprövad metod som är godkänd av ALMI Innovation.

Metoden är ett verktyg för att öka medvetenheten och hantera negativa attityder direkt när de uppstår. Metoden ger en garanterad ROI, genom ett ökat engagemang, bättre arbetsklimat, minskad sjukfrånvaro som i sin tur leder till mer effektiva samarbeten och en hälsosam arbetsmiljö.

Exempel på mindre önskvärda beteenden kan vara nedlåtande attityd, ignorans, gränsöverskridande kommentarer och ryktesspridning. Forskningen säger dessutom att detta är MYCKET smittsamt!

Förutom den skada det orsakar den enskilde individen, kostar det i sämre effektivitet och förlorade affärer, sjukskrivningar, personalomsättning, sämre arbetsgivarvarumärke m.m. Tyvärr är det lätt hänt att dessa beteenden skämtas bort eller accepteras för att det saknas kunskap/verktyg hur vi aktivt kan arbetat med dessa icke önskvärda beteenden. 

Metoden kan med fördel användas som ett verktyg innan problem uppstår, då det är ett effektivt verktyg för dig som chef att aktivt arbeta med organisationskulturen genom en levande och strukturerad återkopplingskultur. Metoden används också för att komma tillrätta med beteende som redan uppstått och ibland funnits under en längre tid. 

Vill du veta mer om tjänsten Attityder & Arbetssätt?

Ta kontakt med Ann-Charlotte Bjurbäck på telefon 0737-77 18 69 så berättar vi mer!

Du kan även läsa mer om metoden i artikeln skriven den 3 Juni 2021 eller på http://www.attityder.nu

Attityder & Arbetsätt