Dec 15, 2021
Återgång eller är hemmakontor här för att stanna?
Hemmakontor eller inte är något som diskuteras i flera sammanhang, både av medarbetare och företagsledning. Medarbetare tycker att…

Hemmakontor eller inte är något som diskuteras i flera sammanhang, både av medarbetare och företagsledning. Medarbetare tycker att ovissheten om hur framtidens arbetsplats kommer se ut är stressande och om återgången till kontoret kommer innebära att möjligheten att arbeta från sitt hemmakontor kommer helt tas bort. Vissa arbetsgivare funderar över hur ska vi motivera att alla ska komma tillbaka medan andra tycker att detta är ett icke-problem – ”vi har alltid arbetat flexibelt”.

Vad tycker vi om hemmakontor?

Det finns ett antal rapporter som visar på att många vill ha mer flexibilitet när de gäller att arbeta från ett hemmakontor. Jag får till och med förfrågningar från kandidater om jag har kontakt med företag som kommer fortsätta att arbeta helt remote och även de om säger att de tänker säga upp sig om full närvaro på kontoret kommer krävas. En undersökning som gjordes under pandemin, av bland annat Stefan Tengblad (Professor Göteborgs universitet) visar att hela 67 % av respondenterna trivdes bra med att arbeta hemifrån och 81% hade också uppnått sina affärsmål. Produktiviteten verkar öka vid hemarbete vilket de tror beror på den ökade flexibiliteten och möjligheten att själva planera sina dagar.

Självklart ställer mer flexibilitet på vart arbetet ska utföras andra krav på ledarskapet men det ställer även krav på medarbetarnas förmåga till självledarskap!

Vilka är vinsterna med flexibilitet i vart arbetet utförs?

– Mindre restid och kostnader för resor.
– Större möjlighet att få balans mellan arbetsliv och vardagsliv.
– Lättare att hitta kompetens då du inte måste bo i närheten av arbetsplatsen.
– Behöver inte ha lika stora lokaler
– Styra verksamheten mot att fokusera mer på resultat och kvalité på arbetet snarare var och hur arbetet utförs.

Vilka förutsättningar krävs & vilka risker finns?

Jag tror att ett mer flexibelt arbetsliv är framtiden på många sätt och något som efterfrågas. I takt med att vi fått bra digitala verktyg så finns det inte lika många hinder för att faktiskt arbeta mer flexibelt, hemmakotor är en flexibilitet som många uppskattar även om vi alla har behov av att ses då och då. Dock tror jag att för att det skall fungera långsiktigt att det finns en tydlighet kring förväntningar mål, resultat och arbetsuppgifter (ramar). Sedan måste arbetsgivare våga göra bedömningen när det fungerar och när det faktiskt inte fungerar – att anpassa beroende på individuella förutsättningar men också med hänsyn till hur det påverkar andra i en grupp/verksamhet är viktigt.

Viktigt att tänka på

– Arbetsuppgifterna och verksamhetens förutsättningar styr! Enas över vad som gäller hos er, ta hänsyn till individ, grupp och verksamhetens förutsättningar. I vissa projekt fungerar det medans i andra fungerar det inte alls. Viktigt att tillsammans arbeta fram och lyssna in för att skapa förutsättningar som gynnar helheten.
– Passar inte alla utifrån ett personligt perspektiv eller utifrån arbetsuppgifter, hur hanterar vi det? Det krävs anpassning och tydlighet.
– Vissa kan arbeta för mycket och andra för lite – hur hanterar vi det? Gränsdragningen mellan arbete och fritid kan bli otydlig och leda till mindre tid för återhämtning.

När gränserna mellan arbete och privatliv suddas ut är det viktigt att det regelbundet sker samtal om arbetsbelastningen och hur det ser ut med veckovila, dygnsvila och den totala arbetstiden för varje medarbetare. Men det är även viktigt att medarbetarna själva tar ansvar för sin arbetssituation och har en ärlig dialog om både arbetsbelastningen och hur arbetsmiljön är i  hemmet. Självledarskap blir en viktig del för att lyckas arbeta mer flexibelt och som dessutom är nyckeln till att skapa engagerade medarbetare, som i slutändan gynnar både våra kunder och företagets resultat.

Hemmakontor AdwiseHR

Läs mer

Senaste artiklarna

Vad är organisationskultur?

Vad är organisationskultur?

Varje arbetsplats har en viss organisationskultur. Hur organisationskulturen tar sig uttryck varierar beroende på arbetsplats, men vad som däremot inte varierar är att organisationskulturen är en bidragande faktor till hur människorna på arbetsplatsen trivs och mår....

read more
Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning

Utifrån nedanstående beskrivning är det lätt att förstå att arbeta med strategisk kompetensförsörjning är en affärskritisk fråga som behöver stå högt upp på företagsledningens dagordning.  ” I omvärlden sker förändring och utveckling i snabb takt vilket kräver...

read more
Vad menas med självledarskap?

Vad menas med självledarskap?

Självledarskap är ett begrepp som funnits med i några år men på senare tid används det oftare bland både små och stora företag. Att använda sig utav självledarskap betyder många gånger att verksamheten ska göras mer effektiv genom att låta medarbetarna vara mer...

read more
Anledningar till felrekrytering

Anledningar till felrekrytering

Därför gick rekryteringen fel Anledningar till felrekrytering är många och jag vill verkligen understryka att anledningarna till felrekrytering ska ses från både arbetsgivarens och arbetstagarens perspektiv, det är något som kostar i både tid och energi för båda...

read more
Vad kostar felrekrytering?

Vad kostar felrekrytering?

Att tid är pengar är redan känt, men en felrekrytering vad kostar det?  Som många av er vet så är det vanligt att rekryteringsprocesser är långa och utdragna och att det drar ut på tiden kan i sig vara en orsak till att de blir mindre lyckade. Orsakerna till att...

read more

Vill du ha mer information om våra tjänster?

Kontakta oss

För mötesbokning eller frågor fyll i formuläret nedan eller ring oss på 031-745 20 00

5 + 4 =