Användarvillkor & GDPR

Allmän information

Vår rätt att behandla dina personuppgifter baseras på ditt samtycke. AdwiseHR behandlar dina uppgifter enligt gällande dataskyddsregler. Utgångspunkten för AdwiseHR är att inte samla in mer information än vad som krävs för att genomföra vårt arbete.  Vi behandlar dina personuppgifter när du som person:

  • Köper tjänster av oss, antingen som privatperson eller i din egenskap av kontaktperson för ett företag.
  • Söker en utannonserad tjänst eller skickar in en spontanansökan.
  • Tar kontakt med AdwiseHR på andra sätt, t ex via vår hemsida, sociala medier per e-post eller telefon.
  • Prenumerera på nyhetsbrev

Vilken information hanterar och lagrar vi?

  • Förnamn, efternamn, kontaktuppgifter och i vissa fall personnummer
  • Personliga brev och CV
  • Kontakter du har med oss via brev, mejl och sms.

För dig som söker jobb via oss:

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med din ansökan, genom att vi tar emot och administrerar din ansökan samt informerar dig om rekryteringsprocessens olika steg. Om du deltar vid intervjuer,  genomgår kunskapstester eller liknande som ett led i rekryteringsprocessen samlar vi in ytterligare information om dig, såsom svar på intervjufrågor, kunskapsfärdigheter, referenser.  Vi samlar enbart in material som har relevans för tjänsten. Om du kommunicerar med oss via e-post, post eller annan form av kommunikation, kan vi behålla sådan kommunikation och informationen under processens gång och 12 månader efter.

Du som går vidare i rekryteringsprocessen presenteras till kund (tredje part) genom ditt inskickade CV och med kompetensbaserad information utifrån intervjuer. Vi garanterar att dina uppgifter inte kommer användas till något annat ändamål eller i något annat sammanhang än du samtyckt till eller vad som framgår i denna policy. Vi behåller alla information under processens gång och 12 månader efteråt.

Rätt till information

Du har alltid rätt att ta del av all information som vi har sparat om dig. Önskar du sådan information kan du ringa till oss eller skicka ett mejl till info@adwisehr.se  med rubriken ”Registrerade personuppgifter” så återkommer vi till dig.

Rättning av information

Om vi har felaktiga eller missvisande uppgifter om dig som du vill rätta, har du rätt att begära att vi ändrar dem. Önskar du göra en rättning skickar du ett mejl till info@adwisehr.se  med rubriken ”Rättning av information” så återkommer vi till dig.

Radering av personuppgifter

Dina personuppgifter raderar vi normalt sett om vi inte haft någon aktiv kontakt de senaste 12 månaderna. Vill du radera dina personuppgifter innan detta så skicka ett mejl med din begäran till info@adwisehr.se  så återkommer vi till dig.