J Apr
Anledningar till felrekrytering
Därför gick rekryteringen fel Anledningar till felrekrytering är många och jag vill verkligen understryka att anledningarna till felrekrytering…

Därför gick rekryteringen fel

Anledningar till felrekrytering är många och jag vill verkligen understryka att anledningarna till felrekrytering ska ses från både arbetsgivarens och arbetstagarens perspektiv, det är något som kostar i både tid och energi för båda parter.  Från ett arbetsgivarperspektiv handlar det ofta om att arbetstagaren inte levererar det som krävs inom en rimlig tid, det kan ske genom underprestation eller avsaknad av kompetenser och kvalifikationer som efterfrågats. Från arbetstagarens sida kan det i stället handla om att arbetsuppgifterna som förmedlats inte stämde med verklighet, arbetsmiljö problem, otydligt ledarskap m.m.

Vad gick snett?

En vanlig orsak till felrekryteringar eller att de blir mindre lyckade är när förväntningarna inte överensstämmer med verkligheten både från arbetsgivarens och arbetstagarens perspektiv. I de enskilda fallen kan orsakerna vara många med ofta är problemet ett undermåligt grundarbete, det vill säga brister i behovsanalysen och kravprofilen, som är orsaken till att det blir en felrekrytering. Andra faktorer som kan påverka är när beslut fattas enbart på magkänslan eller att arbetsgivaren inte möter de nya krav som arbetstagare ställer på en arbetsgivare idag. I vissa fall har arbetstagaren inte varit helt ärlig med sin bakgrund och kompetens. Men eftersom vi har med människor att göra kan det bli fel trots att rekryteringsprocessen genomförs på ”rätt sätt”, exempelvis kan oförutsedda saker hända i livet eller på företaget, som ändrar förutsättningarna. 

Hur undviker jag som arbetsgivare att hamna där?

Som arbetsgivare är det viktigt att förmedla en sådan rättvis bild av tjänsten och arbetsplatsen som möjligt, det finns inga perfekta organisationer eller människor så lägg korten på bordet. Ha en företagspresentation klar och reflektera över viktiga förutsättningar som krävs för att trivas hos er, förmedla era mål och visioner. Några sammanfattade tips inför en rekrytering för att minska risken för en felrekrytering;

▪️ Kommunicera en rättvis bild av företaget & tjänsten.
▪️ Gör en ordentlig kravspecifikation.
▪️ Ha en tydlig beskrivning av arbetsuppgifterna & förmedla vad som förväntas i rollen.
▪️ Gå inte på magkänslan.
▪️ Genomför strukturerade & kompetensbaserade intervjuer.
▪️ Ta ordentliga & strukturerade referenser.
▪️ Låt dina anställda träffa slutkandidaterna på en fika.
▪️ Låt kandidaterna få ta referenser på dig som chef.

Tester kan vara ett komplement, men välj dessa varsamt, de ska vara relevanta för tjänsten, följas upp och du bör veta hur resultatet skall tolkas i förhållande till andra delar i processen, samt gå i linje med arbetsuppgifterna som skall utföras. Case/arbetsprov kan var ett sätt att testa. I övrigt är det viktigt att ha en bra introduktion, det ökar förutsättningarna för att en rekrytering skall bli lyckad och det börjar redan innan personen är på plats. (Anställda har dessutom laglig rätt till en introduktion). Jag kommer ägna en hel artikel kring ämnet längre fram i vår.

En lyckad rekrytering är när båda parter väljer varandra!

Läs mer

Senaste artiklarna

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning

Utifrån nedanstående beskrivning är det lätt att förstå att arbeta med strategisk kompetensförsörjning är en affärskritisk fråga som behöver stå högt upp på företagsledningens dagordning.  ” I omvärlden sker förändring och utveckling i snabb takt vilket kräver...

read more
Vad menas med självledarskap?

Vad menas med självledarskap?

Självledarskap är ett begrepp som funnits med i några år men på senare tid används det oftare bland både små och stora företag. Att använda sig utav självledarskap betyder många gånger att verksamheten ska göras mer effektiv genom att låta medarbetarna vara mer...

read more
Vad kostar felrekrytering?

Vad kostar felrekrytering?

Att tid är pengar är redan känt, men en felrekrytering vad kostar det?  Som många av er vet så är det vanligt att rekryteringsprocesser är långa och utdragna och att det drar ut på tiden kan i sig vara en orsak till att de blir mindre lyckade. Orsakerna till att...

read more
Årlig lönekartläggning – gäller det alla?

Årlig lönekartläggning – gäller det alla?

Varje år ska alla arbetsgivare göra en lönekartläggning av företagets alla anställdas löner, för att bedöma om det finns osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor, som utför lika eller likvärdigt arbete, som kan ha ett samband med den anställdes kön. Är ni tio...

read more
Tillit

Tillit

Att känna tillit till de vi arbetar för och med är en viktig förutsättning för både välmående och motivation. Det finns studier som visar på att om medarbetarna känner tillit till sina ledare och kollegor så påverkas deras prestation i positiv riktning. Med det sagt...

read more
Introduktion- för framgångsrik rekrytering & arbetsmiljö!

Introduktion- för framgångsrik rekrytering & arbetsmiljö!

  ”Arbetsgivaren bör så tidigt som möjligt introducera arbetstagaren i arbetet. Det gäller särskilt arbetstagare som saknar tidigare erfarenheter av arbetslivet. Introduktionen bör ge en uppfattning om arbetstagarens egna arbetsuppgifter och sambandet med...

read more

Vill du ha mer information om våra tjänster?

Kontakta oss

För mötesbokning eller frågor fyll gärna i formuläret nedan eller ring oss på 031-7452000

5 + 2 =